Falu Ekonomi & Revision ger dig som företagare stöd och support som motsvarar dina högt ställda förväntningar.

Tjänster

01.

Revision

Lagstadgad eller frivillig revision av aktiebolag, samt stagdestyrd revision av föreningar m.fl, inklusive olika former av granskningsinsatser för specifika ändamål. En opartisk granskning av hela, eller delar av, redovisningen ger kvalitetssäkring och ofta värdefulla förslag till framåtriktade förbättringsåtgärder.

 

02.

Redovisning &
Löneadministration

Företagets ekonomifunktion är central i den interna administrationen. Vi hjälper till med hela eller delar av administrationen allt efter era behov. Att ha koll på ekonomin ger trygghet och hjälper er att styra verksamheten.

mark, marker, hand-516278.jpg
coins, money, profit-18134.jpg

03.

Affärsrådgivning

Företaget och företagaren ställs inför en rad utmaningar under resan från start till avveckling. Det kan handla om val av företagsform, bolagsbildning, förvärv, ägarfrågor, budgets, generationsskiften, finansiering eller avyttring.

04.

Skatt

Skattereglerna är många gånger komplicerade för såväl företag som ägare. Skatt är en betydande del av företagets och ägarens vardag och rätt hantering påverkar såväl lönsamhet som likviditet samt ger trygghet.

savings, budget, investment-2789092.jpg

Vårt team

Ola Almquist

Auktoriserad revisor 

oa@falurevision.se

070-565 11 00

Lena Nieminen

Auktoriserad redovisningskonsult FAR

ln@falurevision.se

070-7589868

Lisbeth Polgård

Auktoriserad redovisningskonsult FAR

lp@falurevision.se

070-639 26 78

Göran Nordkvist

Auktoriserad revisor 

gn@falurevision.se

070-343 93 00

OM OSS

Engagemang, tillgänglighet och personligt bemötande är vad du kan förvänta dig när du kommer till oss. Professionella tjänster inom revision, skatt och olika typer av kvalificerad affärsrådgivning för såväl dig som ditt företag under resan från start och vidare genom företagets och företagandets olika skeden. Vi har ett genuint intresse av att hjälpa dig som företagare/företagsledare eller entreprenör att uppnå dina mål och visioner. Vi arbetar med mindre och medelstora företag samt organisationer i allmänhet och ägarledda företag i synnerhet.
Vi är medlemmar i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, och har alla mer än 20 års erfarenhet från revisions- och/eller redovisningsverksamhet och kan därmed hjälpa till med det mesta inom området. I den mån experthjälp behövs samarbetar vi med specialister av olika slag.